Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 10 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is X  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Xystrakis, F.., Kallimanis A.S., Dimopoulos P.., Halley J.. M., & Koutsias N.. (2014).  Precipitation dominates fire occurrence in Greece (1900–2010): its dual role in fuel build-up and dryness. Natural Hazards and Earth System Sciences. 14(1), 21 - 32.
Xomali, R., Kaloyianni M., & Beis I.. (1996).  Time course of tissue specific metabolism of the subtidal gastropod Hexaplex trunculus under anaerobic conditions. Nautilus. 110, 1-11.
Xanthopoulos, A., Lagoudaki R.., Kyratsous C., Kontana A., Bloukas G., Polyzoidou E.., et al. (2009).  Immunization with murine prion proteins provides partial protection against TSEs. PRION. 95 - 95.
Xanthopoulos, K.., Lagoudaki R.., Kontana A.., Kyratsous C.., Panagiotidis C.., Grigoriadis N.., et al. (2013).  Immunization with Recombinant Prion Protein Leads to Partial Protection in a Murine Model of TSEs through a Novel Mechanism. PLoS ONE. 8,
Xagorrari, A.., & Yiangou M. (2009).  Study of the Paracrine Effect of Mesenchymal Cells in the Apoptosis of Primary Hepatocyte Cultures After Acute Liver Injury. Experimental hematology. 37, S94-S95.
Xagorari, A.., Siotou E.., Yiangou M., Yannaki E.., Karponi G.., Psatha N.., et al. (2008).  The role of mesenchymal cell supernatant in the apoptosis of primary hepatocyte cultures after liver injury. Febs JournalFEBS Journal. 275, 134-134.
Xagorari, A.., Siotou G.., Yiangou M., Tsolaki E.., Bougiouklis D.., Sakkas L.., et al. (2013).  Protective effect of mesenchymal stem cell-conditioned medium on hepatic cell apoptosis after acute liver injury. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 6, 831-840.
Xagorari, A.., Siotou E.., Yiangou M., Yannaki E.., Bougiouklis D.., Sakkas L., et al. (2010).  The role of MSC condiotioned medium on apoptosis of primary hepatocytes after acute liver injury. Πρακτικά 61ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.... 24 - 24.
Xagorari, A.., Siotou E.., Yiangou M., Tsolaki E.., Bougiouklis D.., Sakkas L., et al. (2012).  Mesenchymal stem cell-conditioned medium attenuates hepatic cell apoptosis after acute liver injury. 22nd European Tissue Repair Society.....". Athens, Greece, 48 - 48.
Xagorari, A.., Siotou E.., Yiangou M., Tsolaki E.., Bougiouklis D.., Sakkas L., et al. (2012).  Mesenchymal stem cell-conditioned medium attenuates hepatic cell apoptosis after acute liver injury. 22nd European Tissue Repair Society Meeting "Tissue Repair and Regenaration". Athens, Greece, 48 - 48.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.