Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 815 results:
Συντάκτης Τίτλος [ Τύπος(Desc)] Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is H  [Clear All Filters]
Book
Hall, D. O., Myers N., & Margaris N.S. (1985).  Economics of Ecosystem Management.. 254 - 254.
Youlatos, D., Couette S., & Halenar L. B. (2014).  Howler Monkeys Morphology of Howler Monkeys: A Review and Quantitative Analyses. (Kowalewski, M. M., Garber P. A., Cortés-Ortiz L., Urbani B., & Youlatos D., Ed.). 133 - 176.
Kavakiotis, I., Triantafyllidis A., Tsoumakas G., & Vlahavas I. (2014).  Lecture Notes in Computer ScienceArtificial Intelligence: Methods and ApplicationsFeature Evaluation Metrics for Population Genomic Data. (Hutchison, D., Kanade T., Kittler J., Kleinberg J. M., Kobsa A., Mattern F., et al., Ed.).8445, 436 - 441.
Haidarlis, M., Korfiatis K., & Pantis J.D.. (2003).  The legal framework for the establishment of the National Marine Park of Zakynthos: A context for the conciliation of environmental protection and economic development. (Beriatos, E.., C.A. B., H. C., & Kungolos A.., Ed.).Sustainable World. 6, 119-128.
Haidarlis, M., Korfiatis K., & Pantis J.D.. (2003).  The legal framework for the establishment of the National Marine Park of Zakynthos: A context for the conciliation of environmental protection and economic development. (Beriatos, E.., C.A. B., H. C., & Kungolos A.., Ed.).Sustainable World. 6, 119-128.
Rogers, S., Casini M., Cury P., Heith M., Irigoien X., Kuosa H., et al. (2010).  Marine Strategy framework directive, task Group 4 Report – Food webs. JRC Scientific and Technical Reports, JRC-EC. 55 p.,
Book Chapter
Margaris, N.S. (1981).  Agricultural residues and energy crops. (Hall, D., & Chartier P., Ed.).Energy from Biomass.
Scheifinger, H., Belmonte J., Buters J., Celenk S., Damialis A., Dechamp C., et al. (2012).  Allergenic PollenMonitoring, Modelling and Forecasting of the Pollen Season. (Sofiev, M., & Bergmann K-C., Ed.). 71 - 126.
Scheifinger, H., Belmonte J., Buters J., Celenk S., Damialis A., Dechamp C., et al. (2012).  Allergenic PollenMonitoring, Modelling and Forecasting of the Pollen Season. (Sofiev, M., & Bergmann K-C., Ed.). 71 - 126.
Dahl, Å., Galan C., Hajkova L., Pauling A., Sikoparija B., Smith M., et al. (2012).  Allergenic PollenThe Onset, Course and Intensity of the Pollen Season. (Sofiev, M., & Bergmann K-C., Ed.). 29 - 70.
Economidis, P.S.., & Sinis A.I.. (1986).  Alosa caspia vistonica Economidis , Sinis. (Hoestlandt, H., Ed.).The freshwater fishes of Europe. Vol. 2. Clupeidae, Anguillidae.. 199 - 209.
Argyrou, I.N.., & Stergiou K.I.. (1993).  Aquaculture in Greece: Environmental legislation and site restrictions.. (Rosenthal, H., Hilge V., & Kamstra A., Ed.).Fish farm effluents and their control in EC countries.. 93 - 100.
Christersen, V., Alder J., Bakun A., Heileman S., Kock K. H., Mace P., et al. (2006).  Chapter 18 - Marine fisheries systems. (Baker, J., P Casasola M., Lugo A., A Rodríguez S., & Tang L. D. Ling, Ed.).Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being. A framework for assessment: Condition and trends. 477 - 511.
Ferreira, A., Reis A., Vidovic S., Vladic J., Gkelis S., Melkonyan L., et al. (2020).  Combining Microalgae-Based Wastewater Treatment with Biofuel and Bio-Based Production in the Frame of a Biorefinery. (Hallmann, A., & Rampelotto P. H., Ed.). 319 - 369.
Pyrovetsi, M.. (1985).  Conservation versus exploitation in a developing country. (Hall, D. O., Myers N., & Margaris N.S., Ed.).Economics of Ecosystem Management. 183 - 189.
Kokkini, S.., Karousou R., & Hanlidou E.. (2003).  Herbs of the Labiatae. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition.