Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

De novo assembly of the olive fruit fly (Bactrocera oleae) genome with linked-reads and long-read technologies minimizes gaps and provides exceptional Y chromosome assembly

Cited by N/A

ΤίτλοςDe novo assembly of the olive fruit fly (Bactrocera oleae) genome with linked-reads and long-read technologies minimizes gaps and provides exceptional Y chromosome assembly
Publication TypeJournal Article
AuthorsBayega, A., Djambazian H., Tsoumani K. T., Gregoriou M-E., Sagri E., Drosopoulou E., Mavragani-Tsipidou P., Giorda K., Tsiamis G., Bourtzis K., Oikonomopoulos S., Dewar K., Church D. M., Papanicolaou A., Mathiopoulos K. D., & Ragoussis J.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.