Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Exploring Biodiversity in the Bacterial Community of the Mediterranean Phyllosphere and its Relationship with Airborne Bacteria

Cited by N/A

ΤίτλοςExploring Biodiversity in the Bacterial Community of the Mediterranean Phyllosphere and its Relationship with Airborne Bacteria
Publication TypeJournal Article
AuthorsVokou, D.., Vareli K.., Zarali E.., Karamanoli K., Constantinidou H.-I.A.., Monokrousos N., Halley J.M., & Sainis I..

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.