Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Φυτογενετικοί πόροι του γένους Crocus (Iridaceae) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου CROCUSBANK: Συλλογές, τεκμηρίωση και ex situ διατήρηση

Cited by N/A

ΤίτλοςΦυτογενετικοί πόροι του γένους Crocus (Iridaceae) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου CROCUSBANK: Συλλογές, τεκμηρίωση και ex situ διατήρηση
Publication TypeConference Proceedings
AuthorsΜαλούπα, Ε., Κρίγκας Ν.., Κωνσταντινίδης Θ., Καραμπλιάνης Θ., Πολυσίου Μ., Τσιμίδου Μ., Fernández J. Α., De-Los-Mozos-Pascual M.., Méridas O. S., Molina-romero R. V., Sanchís E.., Branca F.., Borbely G.., Heslop-harrison S. J., Vurdu H.., & Gasimov K..

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.