Τι νέο υπάρχει?       English version

Unit

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο διώροφο κτίριο όπου στεγάζονται όλες οι Γραμματείες της Σχολής Θετικών Επιστημών, δίπλα στο κτίριο Βιολογίας.

Οι ώρες υποδοχής κοινού είναι 12.00 - 13.00 καθημερινά.

Διεύθυνση:
Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε.
1ος όροφος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 998290
+F: 2310 998 252
+M: info@bio.auth.gr

Διοικητικό προσωπικό

Βασιλεία Αρτεμιάδου - Γραμματεία Τμήματος email: vartemia@bio.auth.gr

Αθηνά Βασιλειάδου - Γραμματεία Τμήματος email: athbasil@bio.auth.gr

Ζωή Βενέτη - Βιβλιοθήκη Τμήματος email: mountain@bio.auth.gr, τηλ.: 2310998388

Ειρήνη Φατούρου - Γραμματεία Τμήματος email: efatourou@bio.auth.gr

Αγγελικη Ψαρρά - Γραμματεία Τμήματος email: apsarra@bio.auth.gr

 

Υπηρεσίες Γραμματείας

Έκδοση/Χορήγηση Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων
 1. Κατάθεση αιτημάτων:
        α) Ενεργοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται :
            - Στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά, ώρα εξυπηρέτησης: 12:00 - 13:00) για την χορήγηση εντύπων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων.
            - Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ https://sis.auth.gr/ για χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (με ψηφιακή υπογραφή, κατάλληλα μόνο για ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων).
            - Με αίτημα μέσω Κ.Ε.Π. (βλ. http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1968, http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1136)
        β) Απόφοιτοι μπορούν να απευθύνονται:
 - Στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά, ώρα εξυπηρέτησης: 12:00 - 13:00) για την χορήγηση εντύπων πιστοποιητικών.
 - Με αίτημα μέσω Κ.Ε.Π. (βλ. http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1968, http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1136)

Βάση της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για την έκδοση πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ  τα ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων):

  • Αντίγραφο πτυχίου 6€
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13€
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13€
  • Αναλυτική βαθμολογία 6€
  • Λοιπά πιστοποιητικά 6€
  • Μεμβράνη προπτυχιακού/ μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος 32€

 Για προσωπικό του ΑΠΘ που υπηρετεί με σχέση εργασίας Δ.Δ. και Ι.Δ., δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ισχύει έκπτωση 50% με την προϋπόθεση απόδειξης της ιδιότητας τους.

Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:  
               5272-041780-361
               ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
               ΒΙC PIRBGRAAXXX

Το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλετε μαζί με την αίτηση στη Γραμματεία

      2. Παραλαβή πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
           
- Παραλαβή από την Γραμματεία εργάσιμες ημέρες 12.00-13.00 (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο).
            - Μέσω ΚΕΠ εφόσον το αίτημα υποβλήθηκε από εκεί.
            - Με courier (με χρέωση παραλήπτη).
            - Με απλό ταχυδρομείο.

     3. Γλώσσα - Μετάφραση - Σφραγίδα Χάγης

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από:

 – Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά)   
  – Αναλυτική βαθμολογία (για ενεργούς φοιτητές) αποκλειστικά για αίτηση Erasmus (Αγγλικά)

 Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ίδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της
 Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr Κτίριο Παλιάς Περιφέρειας, Ισόγειο. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη
και Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά. Υπεύθυνος κος Σωπρανίδης (τηλ.: 2313309183). Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.