Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Microalgal Bioactive Compounds Including Protein, Peptides, and Pigments: Applications, Opportunities, and Challenges During Biorefinery Processes

Cited by N/A

ΤίτλοςMicroalgal Bioactive Compounds Including Protein, Peptides, and Pigments: Applications, Opportunities, and Challenges During Biorefinery Processes
Publication TypeBook Chapter
AuthorsHayes, M., Bastiaens L., Gouveia L., Gkelis S., Skomedal H., Skjanes K., Murray P., García-Vaquero M., Hosoglu M. Isleten, Dodd J., Konstantinou D., Safarik I., Zittelli G. Chini, Rimkus V., del Pino V., Muylaert K., Edwards C., Laake M., da Silva J. Gabriela L., Pereira H., & Abelho J.
EditorHayes, M.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.