Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Subarctic populations of European lobster (Homarus gammarus) in Northern Norway

Cited by N/A

ΤίτλοςSubarctic populations of European lobster (Homarus gammarus) in Northern Norway
Publication TypeConference Proceedings
AuthorsJorstad, K.. E., Agnalt A., Apostolidis A., Farestveit E.., Ferguson A., Heath P., Hines R., Hughes M.., Katsares V., Kelly E.., Kristiansen T., Mercer J.., Prodohl P., Svasand T.., Taggart J., Triantafyllidis A., & Triantaphyllidis C.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.