Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Laboratory techniques and biological applications
Κωδικός ABA1
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Μαργαρίτα Χατζοπούλου-Κλαδαρά
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40003393

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600039465
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο σκοπό την υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη κατάρτιση νέων επιστημόνων σχετικά με τεχνογνωσίες στον χώρο της μοριακής βιολογίας, γενετικής και βιοϊατρικής. Δίνεται έμφαση σε ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες αιχμής, με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών για μια σταδιοδρομία στην ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία.
Οι φοιτητές αναπτύσσουν θεωρητικές δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής και ικανότητα στην εφαρμογή τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Ηλεκτρονική μικροσκοπία, Συνεστιακή μικροσκοπία και εφαρμογές
-Απομόνωση και υβριδισμός νουκλεϊκών οξέων
-Βασικές αρχές κλωνοποίησης, κλασσικές και σύγχρονες μέθοδοι. Περιγραφή διάφορων συστημάτων έκφρασης
-Τεχνολογίες PCR και Real-Time Quantitative PCR
-Κλασσικές και σύγχρονες μέθοδοι αλληλούχισης
-Βασικές αρχές της μελέτης μακρομοριακών αλληλεπιδράσεων με την τεχνική των δυο Υβριδίων και παραλλαγές αυτής
-Βασικές αρχές ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης και εφαρμογές
-Ορθές πρακτικές στη συλλογή και τον χειρισμό των βιολογικών υλικών των πειραματοζώων
-Βασικές αρχές πρωτεομικής ανάλυσης
-Εισαγωγή στη Βιοαναλυτική Χημεία, Μεταβολομική και εφαρμογές
-Ειδικές διαγνωστικές μέθοδοι στην πειραματική ιστοπαθολογική ανάλυση.
-Βασικές αρχές μηχανισμού RNA Interference (RNAi). Μέθοδοι αποσιώπησης γονιδιακής έκφρασης με μικρά RNA (microRNA)
-Φασματομετρία μάζας και συζευγμένες τεχνικές ( LC-MS). Εφαρμογές στη Βιοανάλυση
-Τεχνολογίες μικροσυστυχιών (RNA, DNA, MicroRNA, Protein) στην ανάλυση βιολογικών συστημάτων- Ανάλυση δεδομένων– Νεότερες εξελίξεις
-Βασικές αρχές κυτταροκαλλιέργιας, τεχνικές μέθοδοι τρισδιάστατων και οργανοτυπικών μοντέλων καλλιέργιας.
-Βασικές αρχές λειτουργικής γονιδιωματικής και τεχνικές μέθοδοι λειτουργικής επαλήθευσης μοριακών στόχων σε in vitrο/ in vivo μοντέλα ασθενειών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε Χ ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Εργαστηριακή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2015

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.