Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ / PHYCOLOGY
Κωδικός Β.ΠΒ.8.4
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Παρασκευή Μαλέα
Γνωστικό Αντικείμενο ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001569

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004541
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν προβλέπονται στο τρέχων Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (2012). Ωστόσο, οι διδάσκοντες συστήνουν να υπάρχουν γνώσεις από μαθήματα όπως: Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Μικροβιολογία, Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών, Γενική Οικολογία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στοχεύει στη κατανόηση βασικών θεμάτων μορφολογίας, ταξινόμησης, οικολογίας και οικοφυσιολογίας φυκών και θαλάσσιων φανερογάμων, φυλογένεσης και γονιδιωματικής φυκών, επιβλαβών ανθίσεων φυκών,εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των παράκτιων υδάτων με τη χρήση μακρόφυτων ως βιοδεικτών, εφαρμοσμένη φυκολογία-χρήσεις φυκών. O φοιτητής μαθαίνει να εφαρμόζει τις βασικές γνώσεις με συστημική προσέγγιση για να μπορεί να ερμηνεύει και να εκτιμά μεταβολές σε διαφορετικές κλίμακες. Αποκτά εξοικείωση με τεχνικές δειγματοληψίας φυκών, μικροσκοπικής ανάλυσης και αναγνώρισης τους, εξοικείωση με τη χρήση κλειδών προσδιορισμού χαρακτηριστικών ομάδων φυκών, απόκτηση ικανοτήτων αναζήτησης βιβλιογραφίας και χρήσης βάσεων δεδομένων. Εκπόνηση ατομικών και συνεργατικών εργασιών. Τέλος αποκτά ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μορφολογία, ταξινόμηση, οικολογία και οικοφυσιολογία φυκών, φυλογένεση και γονιδιωματική φυκών. Επιβλαβείς ανθίσεις φυκών. Ζώνες βλάστησης. Φυτοκοινωνίες σκληρού και κινητού υποστρώματος. Θαλάσσια μακρόφυτα ως βιοδείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων. Εφαρμοσμένη φυκολογία (οικονομική αξιοποίηση μακροφυκών, φαρμακευτικές ουσίες, βιοκαύσιμα. Εργαστηριακές ασκήσεις:
1. Ταξινόμηση μακροφύτων (μακροφυκών και θαλασσίων φανερογάμων),
2. Μέθοδοι εκτίμησης της πρωτογενούς παραγωγικότητας,
3. Διάκριση σωματιδιακού υλικού στο θαλασσινό νερό,
4. Μικροσκοπική ανάλυση και ταξινόμηση μικροφυκών,
5. Αναγνώριση τοξικών κυανοβακτηρίων από λιμναία οικοσυστήματα,
5. Μοριακή ανίχνευση γονιδίων φυκοτοξινών
Υπαίθριες ασκήσεις:
Μελέτη Φυτοκοινωνιών μαλακού και σκληρού υποστρώματος. Τεχνικές συλλογής μικροφυκών από θαλάσσια και λιμναία οικοσυστήμα. Συνδυασμός και εκτίμηση αβιοτικών παραμέτρων στη δειγματοληψία μικροφυκών. Επεξεργασία δειγμάτων νερού για περαιτέρω αναλύσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις σε Power point, χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονική υποβολή εργασιών στον ιστότοπο της βικιπέδια και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας (Blackboard)
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 20
Άσκηση Πεδίου 8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 16
Σύνολο 70
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (75% του τελικού βαθμού). Εξέταση με δοκιμασία πολλαπλών επιλογών και απάντηση σε ερωτήσεις γνώσης ή κρίσης, καθώς και αυτοαξιολόγηση με τεστ πολλαπλής επιλογής.
2. Πρακτική εργαστηριακών δεξιοτήτων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εξοικείωση στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, μελέτη βιβλίων και άρθρων, ανάρτηση εργασιών σε θέματα αιχμής της φυκολογίας στον ιστότοπο της βικιπέδια, συνεργασία σε ομάδες, εργασία σε ύπαιθρο(25% του τελικού βαθμού).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Άλλη / Άλλες (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΦΥΚΗ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34271
Έκδοση: 1/2011
Συγγραφείς: GRAHAM
ISBN: 978-960-87655-9-7
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διδακτικές Σημειώσεις-Διαλέξεις των διδασκόντων αναρτημένες σε ηλεκτρονική πλατφόρμα διδασκαλίας (Blackboard)
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.