Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι / ANIMAL PHYSIOLOGY I
Κωδικός Ζ.03.12
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Γεώργιος Θεοφιλίδης
Γνωστικό Αντικείμενο ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001555

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 3 2 7

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004457
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση βασικών μηχανισμών λειτουργίας φυσιολογικών συστημάτων των θηλαστικών. Περιλαμβάνει: Δομή και λειτουργία νευρικού συστήματος , διεγέρσιμα κύτταρα, συνάψεις, Γενικά στοιχεία των αισθητηρίων. Ειδικά συστήματα των αισθήσεων, όραση,ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, ειδικούς μηχανουποδοχείς. Κίνηση, δομή μυών, ρόλος του ασβεστίου, ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μηχανικές ιδιότητες διάφορων τύπων μυών. Ενεργητική της μυϊκής σύσπασης. Κυκλοφορικό σύστημα. Αίμα. Δομή και λειτουργία της καρδιάς. Αιμοδυναμική. Μηχανισμοί ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Ευαισθητοποίηση και γνώση της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Απόκτηση ικανότητας χρήσης του οργάνων νευροφυσιολογιας (παλμογραφους, βιοενυσχητές ηλεκτροδια καταγραφής) οπτικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση κυτταρικών δομών. Εξοικείωση στη χρήση βιοχημικών μεθόδων. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παρατήρηση αποθήκευση και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων. Εκπαίδευση στην ανάλυση και συγγραφή των αποτελεσμάτων και την παρουσία τους σε γραπτή αναφορά.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διαλέξεις: Εισαγωγή, σκοπός και ιστορική ανασκόπηση της Φυσιολογίας. Κεντρικές ιδέες στη Φυσιολογία. Κυτταρικές μεμβράνες-μετακίνηση ουσιών διαμέσου μεμβρανών. Διακυτταρική επικοινωνία.
Γενική οργάνωση του νευρικού συστήματος, νευρικό σύστημα θηλαστικών. Δομή και λειτουργία νευρικού συστήματος, διεγέρσιμα κύτταρα, δυναμικό δράσης, μηχανισμός δημιουργίας του δυναμικού δράσης. Συνάψεις, νευροδιαβιβαστές, μηχανισμός συναπτικής διαβίβασης. Συστήματα των αισθήσεων. Γενικές Αρχές. Ειδικά Αισθητικά Συστήματα (Αφή-πιεση, Οραση, Ακοή, Χημικές Αισθήσεις). E έλεγχος κίνησης του σώματος. Συνείδηση και συμπεριφορά.
Κίνηση, δομή μυών, ρόλος του ασβεστίου, ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μηχανικές ιδιότητες διάφορων τύπων μυών. Ενεργητική της μυϊκής σύσπασης.
Κυκλοφορικό σύστημα.Αίμα. Δομή και λειτουργία της καρδιάς. Αιμοδυναμική. Μηχανισμοί ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Εργαστήρια:
1. Ιδιότητες των νεύρων, ισχιακό του βατράχου.
2. Μηχανοϋποδοχείς στο δέρμα του βατράχου-. Μέτρηση της ταχύτητας αγωγής του δυναμικού δράσης στο νευρικό και μυϊκό ιστό.Προσομοιώσεις των νευροφυσιολογικών ιδιοτήτων του νευρικού κυττάρου.
3. Μελέτη του γραμμωτού μυός.
4. Ενεργητική της μυϊκής σύσπασης.
5. Λειτουργικά χαρακτηριστικά της καρδιάς.
6. Μελέτη του καρδιαγγειακού συστήματος.

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παρουσίαση των διαλέξεων γίνεται σε Power point και το ηλεκτρονικό υλικό είναι διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Blackbord της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Επιπλέον, στο Blackboard έχουν αναρτηθεί απλοποιημένα επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της Φυσιολογίας των Ζώων. Επίσης αναρτημένα στο Blackboard είναι τα φυλλάδια με τις οδηγίες για τις ασκήσεις των εργαστηρίων.
Διατίθενται επιπλέον εργαστηριακά βοηθήματα όπως τα προγράμματα Neuron και Neurαlab, αναρτημένο στο Blackboard, για την καλύτερη εμπέδωση τοσο του εργαστηρίου οσο και του μαθήματος.
Ως βασικές εργαστηριακές υποδομές θεωρούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διατίθενται σε κάθε θέση εργασίας, ανά τρεις φοιτητές Κάθε θέση εργασίας διαθέτει τον πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις ανάγκες εξειδικευμένων ασκήσεων, έκτος τους υπολογιστες που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι.
Η επικοινωνία με τους φοιτητές, ανακοινώνεις για το μάθημα, και ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες γίνεται μέσω του Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 41
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο 80
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού). H εξέταση γίνεται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.
2. Εργαστηριακές εξετάσεις γραπτές (20% του τελικού βαθμού). Γραπτή εξέταση σε θέματα που έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στα εργαστήρια και περιλαμβάνονται στις γραπτές αναφορές που παραδίδουν οι φοιτητές μετά από κάθε 'άσκηση. Το περιεχόμενο τους ελέγχεται από τον υπεύθυνο της άσκησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ του ΑΝΘΡΏΠΟΥ Ι (Verder, Sherman, Luciano, Τσακόπουλος). ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Human Physiology. Vander, Sherman, Luciano, Tsakopoulos
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
β1. Ηλεκτρονικό υλικό στο Blackboard
β2. Χρήσιμες ιστοσελίδες
http://www.blackwellpublishing.com/matthews/animate.html
http://www.youtube.com/watch?v=kqZGzdl4A9U
-
ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑΣ (BERN AND LEVINE) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013

Θεωρία: 

3

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

6

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.