Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ / ANIMAL PHYSIOLOGY IΙ
Κωδικός Ζ.04.17
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μάρθα Καλογιάννη-Δημητριάδη
Γνωστικό Αντικείμενο ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001556

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 4 2 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004534
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση βασικών μηχανισμών λειτουργίας φυσιολογικών συστημάτων των θηλατικών

Γνωστικοί: Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία των συστημάτων του ζωικού οργανισμού, καθώς και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόσταση. Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού, της χρησιμότητας των επιμέρους δομών του κυττάρου και των ιστών και της αντίληψης του φυσιολογικά αποδεκτού και μη, με στόχο τη διατήρηση του φαινομένου της ζωής με έμφαση στη φυσιολογία των θηλαστικών. Τα συστήματα που εξετάζονται είναι το αναπνευστικό, απεκκριτικό- ουροποιητικό, πεπτικό, ενδοκρινές και αναπαραγωγικό.

Δεξιότητες : Εκμάθηση και εξοικείωση με τη χρήση τεχνικών και οργάνων, (μελέτη ενζυμικών αντιδράσεων, χρήση πνευμονογράφου, σπειρομέτρου, οξυγονομέτρου, φωτομέτρου, ηλεκτρονικού υπολογιστή ) για την κατανόηση των δομών του οργανισμού, αξιολόγησης και παραμετροποίησης λειτουργιών του οργανισμού όπως η αναπνοή, η πέψη, η έκκριση και η δράση ορμονών. Εμβάθυνση στηνκατανόηση αυτών των λειτουργικών αρχών με χρήση προσομειώσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εμπειρία σε θέματα έρευνας σχετικά με τη φυσιολογία των ζώων Πρακτική εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη φυσιολογία , συλλογή ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων Εμπειρίες στη μελέτη και κατανόηση επιστημονικών κειμένων.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αναπνευστικό σύστημα: Μηχανική της αναπνοής, μοριακοί μηχανισμοί πρόσληψης και μεταφοράς των αερίων στο εσωτερικό του σώματος, μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ πνευμόνων και ιστών, ρύθμιση της αναπνοής, κέντρα ελέγχου της αναπνοής. Ωσμωρύθμιση: Στοιχεία νεφρικής λειτουργίας, σωληναριακή λειτουργία, μοριακοί μηχανισμοί σπειραματικής διήθησης και ρύθμισής της, ρόλος των νεφρών στο οξεοβασικό ισοζύγιο. Πεπτικό σύστημα, κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα, γαστρεντερικές εκκρίσεις, μοριακοί μηχανισμοί ορμονικής έκκρισης και δράσης, πέψη και απορρόφηση. Ενδοκρινές σύστημα, ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μοριακοί μηχανισμοί έκκρισης και δράσης των ορμονών, άξονας υποθαλάμου, υπόφυσης, λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, ορμονική έκκριση και δράση των ορμονών του φλοιού και του μυελού των επινεφριδίων. Μοριακοί μηχανισμοί ενδοκρινικής ρύθμισης του μεταβολισμού του ασβεστίου. Oι ορμόνες των νησιδίων του παγκρέατος. Γεννητικές ορμόνες, αναπαραγωγικό σύστημα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παρουσίαση των διαλέξεων γίνεται σε Power point και το ηλεκτρονικό υλικό είναι διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Blackbord της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Επιπλέον, στο Blackboard εχουν αναρτηθεί απλοποιημένα επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της Φυσιολογίας των Ζώων. Επίσης αναρτημένα στο Blackboard είναι τα φυλλάδια με τις οδηγίες για τις ασκήσεις των εργαστηρίων.
Ως βασικές εργαστηριακές υποδομές θεωρούνται οι ηλεκτρονικοι υπολογιστες που διατίθενται σε κάθε θέση εργασίας, ανα τρεις φοιτητές Κάθε θεση εργασίας διαθέτει τον πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις ανάγκες εξειδικευμένων ασκήσεων, έκτος τους υπολογιστες που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι.
Η επικοινωνία με τους φοιτητές, ανακοινώνεις για το μαθημα, και ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες γίνεται μέσω του Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 34
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο 60
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού). H εξέταση γίνεται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.
2. Εργαστηριακές εξετάσεις γραπτές (20% του τελικού βαθμού). Γραπτή εξέταση σε θέματα που έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στα εργαστήρια και περιλαμβάνονται στις γραπτές αναφορές που παραδίδουν οι φοιτητές μετά από κάθε 'άσκηση. Το περιεχόμενο τους ελέγχεται από τον υπεύθυνο της άσκησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ του ΑΝΘΡΏΠΟΥ Ι (Verder, Sherman, Luciano, Τσακόπουλος).. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙς Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗς
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.