Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / GENETIC ENGINEERING
Κωδικός Γ.ΜΒ.5.4
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ζαχαρίας Σκούρας
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001168

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 3 5
Περιβαλλοντική Βιολογία Επιλογής 5 3 5
Γενική Επιλογή Κατεύθυνσης 5 3 5

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004441
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις μοριακής βιολογίας, γενετικής, μικροβιολογίας, βιοχημείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση της οργάνωσης του γονιδιώματος, των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του. Κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του γονιδίου. Κατανόηση και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης του γενετικού υλικού. Ανάλυση απλών γονιδίων μέχρι πολύπλοκων γονιδιωμάτων.
Ευαισθητοποίηση μέσα από τη γνώση των σύγχρονων δυνατοτήτων και εφαρμογών της γενετικής μηχανικής. Απόκτηση ικανότητας χειρισμού μεθόδων και οργάνων ανάλυσης γενετικού υλικού. Αντιμετώπιση απλών ερευνητικών ερωτημάτων, σχεδιασμός πειραματικών προσεγγίσεων και εφαρμογή τεχνικών χαρτογράφησης γενετικού υλικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διαλέξεις: Μοριακή δομή του χρωμοσώματος. Ανατομία του γονιδίου, προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού συστήματος. Ένζυμα-Ενδονουκλεάσες-Χαρτογράφηση. Φορείς κλωνοποίησης. Ζύμη-μοντέλο κλωνοποίησης σε ευκαρυωτικά συστήματα. Μέθοδοι και Τεχνικές ανάλυσης γενετικού υλικού: Βιβλιοθήκες γενετικού Υλικού - Κατασκευή και σάρωση, Υβριδισμοί, PCR, Αλληλούχιση. Μέθοδοι τεχνητής μεταλλαξιγένεσης, Πρωτεϊνική Μηχανική Συστήματα Έκφρασης. Η «ΩΜΙΚΗ» τεχνολογία. Γονιδιωματική – Πρωτεομική – Μεταβολομική. Εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυαμένου DNA (Ιατρική, Αρχαιολογία, Ιατροδικαστική, κ.ά).

Φροντιστήριο: Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Ανάλυσης Γενετικού Υλικού.

Εργαστήρια: Γονιδιωματικές βιβλιοθήκες - Mόλυνση βακτηριακών κυττάρων με βακτηριοφάγους - Απομόνωση και καθαρισμός DNA από βακτηριοφάγους - Πέψεις και ηλεκτροφόρηση βακτηριοφαγικού DNA - Xαρτογράφηση κλώνων βακτηριοφάγων

Λέξεις Κλειδιά
χαρτογράφηση με ενδονουκλεάσες περιορισμού, γενετικές βιβλιοθήκες, υβριδισμοί νουκλεινικών οξέων, PCR, αλληλούχηση, γενετική της ζύμης, ωμική τεχνολογία, εφαρμογές της τεχνολογίας DNA
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις σε Power point, ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές, χρήση του Mooddle.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Φροντιστήριο 2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο 40
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού). Εξέταση και απάντηση σε ερωτήσεις γνώσης ή κρίσης.
2. Γραπτή εργασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις (20% του τελικού βαθμού).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Εργαστηριακή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Watson, J., Myers, R.M., Caudy, A.A., Witkowski, J.A. 2007. Aνασυνδυασμένο DNA - Γονίδια και γονιδιώματα - Μια συνοπτική παρουσίαση. Τρίτη αγγλική έκδοση, πρώτη ελληνική έκδοση. Ακαδημαϊκές εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ, Αλεξανδρούπολη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ηλεκτρονικό υλικό στο Blackboard
1. Σκούρας, Ζ. 1997. Ειδικά Θέματα Γενετικής - Γενετική Μηχανική. Έκδοση: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
2. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Διαφάνειες των διαλέξεων.
3. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, Χαρτογράφηση DNA ανασυνδυασμένου λ βακτριοφάγου με ενδονουκλεάσες περιορισμού, Ζ. Γ. Σκούρας, Ε. Δροσοπούλου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-10-2015

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

2

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

4

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.