Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ / ANIMAL ETHOLOGY
Κωδικός Ζ.ΠΒ.7.11
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Αλεξάνδρα Στάικου
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001684

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 7 4 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004486
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των αρχών της συμπεριφοράς των ζώων, που αποτελούν έναν άλλο θεμέλιο λίθο της εξελικτικής πορείας της ζωής. Η ανάπτυξη συλλογιστικής, επιχειρηματολογίας και διαμόρφωση αντίληψης των διεργασιών της επιβίωσης (σε ατομικό, πληθυσμιακό επίπεδο), στη βάση των τρόπων επικοινωνίας, μάθησης, συμπεριφοράς της οικολογίας, θηρευτικής και αντιθηρευτικής συμπεριφοράς των ζώων. Στις διεργασίες αυτές εντάσσονται μεταξύ των άλλων οι συμπεριφορές όπως η μετανάστευση και οι διάφοροι τύποι των βιορυθμών ως φαινόμενα που στηρίζονται σε βιολογικούς μηχανισμούς (π.χ. ανακλαστικά, κίνηση, κ.ά.). Επιπλέον, η κατανόηση της σημαντικότητας και της πολυπλοκότητας της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς ως καθοριστικής αρχής για την επιβίωση και την εξελικτική επιτυχία των οργανισμών. Απώτερος στόχος η ικανότητα κάποιου να δίνει απαντήσεις, να αναπτύσσει προβληματισμό στα ερωτήματα, του «πότε» αναπτύσσεται μια συμπεριφορά και στο «γιατί» αυτή κρίνεται καθοριστική για την επιβίωση των ειδών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Ηθολογία Ζώων. Η γενετική της συμπεριφοράς. Ανάπτυξη και εξέλιξη της συμπεριφοράς. Ένστικτο και μάθηση. Τρόποι επικοινωνίας των ζώων. Επιλογή βιοτόπου. Χωροκρατικότητα. Παλινόστηση. Μετανάστευση. Τροφοληπτική και αντιθηρευτική συμπεριφορά. Συμπεριφορά αναπαραγωγής και Συστήματα ζευγαρώματος. Φυλοεπιλογή. Ανταγωνισμός μεταξύ αρσενικών. Επιλογή των θηλυκών και ερμηνευτικές θεωρίες. Σπερματικός ανταγωνισμός. Βιοτικές αλληλεπιδράσεις. Βιοτικοί παράγοντες. Ενδοειδικές αλληλεπιδράσεις. Κοινωνική συμπεριφορά. Αλτρουισμός. Επιλογή ομάδας και Επιλογή συγγενούς Γονική φροντίδα. Συνεργασία. Επιλογή ενδιαιτημάτων και συμπεριφορά αναπαραγωγής στα Θαλασσοπούλια.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 19
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 20
Σύνολο 65
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση σε θέματα γνώσης και κρίσης (75%), απόδοση στις γραπτές εργασίες και στην εκπόνηση project (25%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ. ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Χ. ΧΙΝΤΗΡΟΓΛΟΥ, Α. ΣΤΑΙΚΟΥ, Β. ΓΚΟΥΤΝΕΡ UNIVERSITY STUDIO PRESS 2007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ANIMAL BEHAVIOR (8TH ED.) JOHN ALCOCK SINAUER ASSOCIATE, INC. 2005 USA

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Πασχαλίνα Κυριακοπούλου Σκλαβούνου
ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Βασίλειος Γκούτνερ
ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Σεξουαλική και κοινωνική συμπεριφορά Αλεξάνδρα Στάικου
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-07-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.