Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ / PLANT MORPHOLOGY
Κωδικός Β.01.04
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Θωμάς Σαββίδης
Γνωστικό Αντικείμενο ΒΟΤΑΝΙΚΗ
Χαρακτηρισμός Μαθήματα Τμήματος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001116

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 1 1 7

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 6
Class ID
600039317
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί: Κατανόηση της μικροσκοπικής και υπομικροσκοπικής δομής, χημικής σύστασης και λειτουργικής κατασκευής των φυτικών κυττάρων, των οργανιδίων και εγκλείστων τους. Γνώση των μορφολογικών, λειτουργικών και φυσικών χαρακτηριστικών των φυτικών ιστών.

Δεξιότητες: Χρήση οπτικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση και αναγνώριση κυττάρων και ιστών των φυτών, απόκτηση δεξιότητας στην κατασκευή μικροσκοπικών παρασκευασμάτων και ερμηνεία της παρατηρούμενης εικόνας.

Γενικές Ικανότητες
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή. Προέλευση, εξέλιξη και μοριακή σύσταση των φυτών. Το τυπικό φυτικό κύτταρο. Υποκυτταρικά οργανίδια και δομές: κυτταρικές μεμβράνες, ενδοπλασματικό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi, πυρήνας, ριβοσώματα, μιτοχόνδρια, πλαστίδια, μικροσωμάτια, κυτταρικός σκελετός (μικροσωληνίσκοι, μικρονημάτια ακτίνης). Κυτταρική διαίρεση (μίτωση), κυτταρικό τοίχωμα, πλασμοδέσμες και βοθρία, χυμοτόπια, μεταβολικά προϊόντα. Φυτικοί ιστοί: μεριστώματα, επιδερμίδα, περίδερμα, παρεγχυματικός ιστός, στηρικτικός ιστός, αγωγός ιστός, εκκριτικός ιστός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε Χ ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα και στο εργαστήριο
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ελευθερίου Ε.Π. (2007). Βοτανική-Βιολογία φυτικού κυττάρου και ιστολογία φυτών. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη.
2. Γαλάτης Β., Αποστολάκος Π., Κατσαρός Χρ. (1995). Εισαγωγή στη Βοτανική. Εκδόσεις Α. Σταμούλης. Αθήνα.

1. Eleftheriou E.P. 2007. Botany – Plant cell biology and plant tissues. University Studio Press, Thessaloniki.
2. Galatis B., Apostolakos P., Katsaros Chr. 1995. Introduction to Botany. A. Stamoulis Publishers, Athens.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρέχεται στο τέλος του διδακτικού βιβλίου
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-10-2015

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.