Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ECONOMY AND LEGAL ASPECTS IN BIOTECHNOLOGY
Κωδικός Γ.ΜΒ.6.10
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μηνάς Γιάγκου
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001174

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 6 3 2
Περιβαλλοντική Βιολογία Επιλογής 6 3 2
Γενική Επιλογή Κατεύθυνσης 6 3 2
ERASMUS Υποχρεωτικό Κορμού 6 3 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004523
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το θεσμικό-νομικό-οικονομικό-εμπορικό και ηθικό πλαίσιο που αφορά τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη χώρα μας, την ευρωπαίκή ένωση και παγκόσμια. Στοχεύει να δώσει εκείνη την απαραίτητη γνώση ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει την υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά και επίσης να κατανοήσει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός νέου διεθνούς διαχειριστικού πλαισίου για τις σύγχρονες ή μελλοντικές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, το οποίο να διασφαλίζει τον άνθρωπο, την έρευνα και την παραγωγη-διακίνηση-εμπορία των προϊόντων της βιοτεχνολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η βιομηχανία της Βιοτεχνολογίας στην Ε.Ε. και στις Η.Π.Α.. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η βιοτεχνολογία στην υγεία και την αγροτική παραγωγή. Βιοτεχνολογία, ενέργεια και περιβάλλον. Βιοτεχνολογία και βιολογικός πόλεμος. Σήμανση, διεθνές εμπόριο βιοτεχνολογικών προϊόντων. Νομικές εφαρμογές της τεχνολογίας του DNA. Ταυτοποίηση ζώων και φυτών. Ιατροδικαστική. Σύγκριση της νομοθεσίας και των κανονισμών εφαρμογής της βιοτεχνολογίας στην Ε.Ε. και στις Η.Π.Α.. Κοινωνικο-οικονομική διάσταση της βιοτεχνολογίας (Αυστηρός κοινωνικός έλεγχος και κοινωνικός διάλογος. Ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας σε εναρμόνιση με τις ηθικές αξίες και τους στόχους της κοινωνίας).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 30
Σύνολο 30
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση και σε κάποιες περιπτώσεις προφορική εξέταση. Οι ερωτήσεις απαιτούν συνθετική απάντηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Τριανταφυλλίδης Κ. (2006). Oικονομία – Δίκαιο στη Βιολογία, Έμφαση στη Βιοτεχνολογία. Εκδόσεις Αφων Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-06-2013

Θεωρία: 

2

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

2

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.