Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ / OCEANOGRAPHY
Κωδικός Β.ΠΒ.6.26
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μαρία Μουστάκα
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001677

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

 
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία Επιλογής 6 3 3
Περιβαλλοντική Βιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 6 3 3
Γενική Επιλογή Κατεύθυνσης 6 3 3
ERASMUS Υποχρεωτικό Κορμού 6 3 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004556
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
 
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν προβλέπονται στο τρέχων Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (2012). Οι διδάσκοντες συστήνουν να υπάρχουν γνώσεις από μαθήματα όπως: Γενική Οικολογία, Φυσιολογία Φυτών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στοχεύει στην απόκτηση γνώσης και στην κατανόηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών στους ωκεανούς και στις θάλασσες καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους εστιάζοντας στα πιο πρόσφατα και σημαντικά επιτεύγματα της Βιολογικής Ωκεανογραφίας O φοιτητής μαθαίνει να εφαρμόζει τις βασικές γνώσεις με συστημική προσέγγιση για να μπορεί να ερμηνεύει και να εκτιμά μεταβολές σε διαφορετικές κλίμακες. Απόκτηση ικανότητας μικροσκοπικής ανάλυσης, διάκρισης σωματιδίων του θαλασσινού νερού, αναγνώρισης φυτοπλαγκτικών, ζωοπλαγκτικών οργανισμών και μακροφυκών και θαλασσίων φανερογάμων. Απόκτηση ικανότητας στη μέτρηση και εκτίμηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Απόκτηση ευχέρειας στην στη χρήση ξένης βιβλιογραφίας και στην παρουσίαση θεμάτων σχετικών με το μάθημα αυτενεργώντας μεμονωμένα ή με συνεργασία σε επίπεδο ομάδας. Ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάπτυξη της Επιστήμης της Ωκεανογραφίας, τα σημαντικότερα επιτεύγματα. Θέματα Φυσικής Ωκεανογραφίας. Γεωλογικές διεργασίες και γεωλογικά χαρακτηριστικά των ωκεανών και θαλασσών. Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού, φυσικές και χημικές διεργασίες στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Βιολογικές διεργασίες (παραγωγικότητα, τροφικά πλέγματα και μικροβιακός βρόχος, φαινόμενα άνθισης φυτοπλαγκτού και θαλάσσιου χιονιού). Βιογεωχημικές διεργασίες και μεταφορά, τύχη ρύπων. Ωκεανοί και κλίμα. Εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Διάκριση σωματιδιακού υλικού στο θαλασσινό νερό. 2. Mέτρηση πρωτογενούς παραγωγικότητας θαλάσσιων φανερογάμων και μακροφυκών. Υπαίθριες ασκήσεις: Δειγματοληψία βενθικών μακρόφυτων καιφυτοπλαγκτού.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις σε Multimedia Application CD-Rom και Power point καθώς και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 22        
Εργαστηριακή Άσκηση 8        
Άσκηση Πεδίου 1        
Φροντιστήριο 2          
Σύνολο 33          
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση, Προφορική Παρουσίαση, Τεστ, Γραπτές Εργασίες, Αναφορά για εργαστηριακή άσκηση. 1. Κάθε εργαστηριακή άσκηση εξετάζεται προφορικά και γραπτά, με εκπόνηση εργασιών σε μικρές ομάδες. Η εξέταση κάθε εργαστηριακού αντικειμένου πρέπει να είναι επιτυχής. Ο μέσος όρος από το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων λαμβάνεται 15% υπόψη στη συνολική βαθμολογία. 2. Στο τέλος κάθε διάλεξης ή μεταξύ των μαθημάτων οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν γραπτώς ή προφορικά (εκείνη τη στιγμή ή με αποστολή κειμένου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας) σε ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος από τις οποίες αξιολογούνται και μπορούν να πριμοδοτηθούν στην τελική βαθμολογία έως και 2 βαθμούς (20%). 3. H εξέταση του μαθήματος γίνεται α) είτε (ελεύθερη επιλογή για απαλλαγή από το 60% της ύλης του μαθήματος) με ανάπτυξη και υποστήριξη ενός θέματος που στηρίζεται στην ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών άρθρων επισκόπησης και β) είτε με σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις ή ανάπτυξη δοκιμίων σε ερωτήσεις για το σύνολο της ύλης ή για το 30% για τους φοιτητές με επιτυχή απαλλαγή του 60%. Για τον τελικό βαθμό συνυπολογίζεται κατά 15% η απόδοσή τους στα εργαστήρια, και έως 2 βαθμούς σε ερωτήσεις από την παρακολούθηση των διαλέξεων (20%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αλμπανάκης Κ. (1999). Μαθήματα Ωκεανογραφίας. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη. 2. Θεοδώρου Α. (2004). Ωκεανογραφία. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Moυστάκα Γούνη Μ. (1997). Ωκεανογραφία, Μία Βιολογική Προσέγγιση. Moυστάκα Γούνη Μ. (2002). Ωκεανοί και Θάλασσες. Εφαρμογή με πολυμέσα. Μαλέα Π. (2007). Σημειώσεις για το μάθημα Ωκεανογραφία,Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 180 (διανέμεται σε ηλεκτρονική μορφή). CD-ROM
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

1

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

3

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.