Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ / COMPARATIVE AND ENVIRONMENTAL ANIMAL PHYSIOLOGY
Κωδικός Ζ.ΜΒ.7.4
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Γνωστικό Αντικείμενο ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001565

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 7 4 7

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004461
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η συγκριτική μελέτη της μορφολογικής και λειτουργικής διαφοροποίησης των κυτταρικών και φυσιολογικών συστημάτων στα διάφορα είδη ζώων με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας και επιβίωσης τους στα περιβάλλοντα όπου ζουν. Οι κυτταρικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση των φυσιολογικών μηχανισμών εξετάζονται σε διάφορα επίπεδα κυτταρικής οργάνωσης από τα μόρια ως το άτομο και τον πληθυσμό. Η μελέτη αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα: 1)Tην καλύτερη εμπέδωση και κατανόηση των κυτταρικών μηχανισμών ρύθμισης των διαφόρων φυσιολογικών διαδικασιών σε σχέση με τους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. 2) Στην κατανόηση των μηχανισμών προσαρμογής των ζώων στις συνθήκες των ενδιαιτημάτων τους. 3) Στην κατανόηση των μηχανισμών κυτταρικής αντίδρασης στις αλλαγές των συνθηκών του περιβάλλοντος και της αντοχής των κυττάρων στις αλλαγές των αυτές. 4) Στην κατανόηση της βιοποικιλλότητας και την επίδραση των αλλαγών των συνθηκών του περιβάλλοντος στα άτομα και στους πληθυσμούς. 5).Στην κατανόηση της εξέλιξης των διαφόρων συστημάτων και τον ρόλο τους στην προσαρμογή στα διάφορα ενδιαιτήματα και στην βιογεωγραφική τους κατανομή.
Δεξιότητες: Χειρισμός οργάνων μέτρησης βιοχημικών παραμέτρων, καθώς και μέθοδοι και τεχνικές νευροφυσιολογίας, κυτταρολογίας. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παρατήρηση αποθήκευση και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων Δυνατότητα χρήσης εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών, ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση προβλημάτων αιχμής σχετικών με τη Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Στη Συγκριτική Φυσιολογία θα εξεταστούν φυσιολογικοί μηχανισμοί των ασπόνδυλων και σπονδυλωτών, με έμφαση στα ψάρια, αμφίβια, και πτηνά και λιγότερο στα θηλαστικά, η φυσιολογία των οποίων εξετάζεται εκτενώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα Φυσιολογία Ζώων I και II. Τα συστήματα που εξετάζονται είναι: Ανοικτό (έντομα) - κλειστό (ψαριά) κυκλοφορικό σύστημα. Λειτουργία βασικών αισθητηρίων. Οργάνωση και λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος των κοιλεντερωτών, πολυχαίτων, εντόμων, μαλακίων. Συνάψεις και ο ρόλος φυτοπροστατευτικών ουσιών στην λειτουργία τους. Προσπάθεια ερμηνείας της συμπεριφοράς στο επίπεδο συνάψεων και κυττάρου. Νευροενδοκρινείς μηχανισμοί σε ασπόνδυλα και σπονδυλωτά. Συγκριτική αναπαραγωγική φυσιολογία. Κίνηση που βασίζεται στη λειτουργία μικροϊνιδίων. Κίνηση που βασίζεται στη λειτουργία μικροσωληνίσκων. Οι θεμελιώδεις αρχές της ενεργητικής των ζώων. Αναερόβιος μεταβολισμός. Αερόβιος μεταβολισμός. Τα θερμικά χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος. Μηχανισμοί θερμορύθμισης των ενδόθερμων ζώων στις ελαττώσεις της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας. Μηχανισμοί θερμορύθμισης των εξώθερμων και των ενδόθερμων στις αλλαγές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Β. Στη Περιβαλλοντική Φυσιολογία εξετάζονται οι βιοχημικές και φυσιολογικές προσαρμογές των οργανισμών στις αλλαγές των συνθηκών (οξυγόνο, αλατότητα, θερμοκρασία) του περιβάλλοντος. Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των ζωικών οργανισμών στο περιβάλλον όπου ζουν. Επίσης έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση της κατανομής των οργανισμών και ειδών στα διάφορα ενδιαιτήματα. Θα εξεταστούν: Αρχές προσαρμογής σε υποξικά περιβάλλοντα. Προσαρμογή ασπόνδυλων στην υποξία. Υποξία κατά την κατάδυση των σπονδυλωτών. Προσαρμογή των σπονδυλωτών σε μεγάλο υψόμετρο. Ωσμωρύθμιση των θαλασσίων ασπόνδυλων σε υποτονικό και υπερτονικό περιβάλλον. Ωσμωρύθμιση των υδρόβιων σπονδυλωτών των γλυκέων υδάτων. Ωσμωρύθμιση των θαλάσσιων σπονδυλωτών σε υποτονικό και υπερτονικό περιβάλλον. Ωσμωρύθμιση ζωικών οργανισμών σε ακραίες συνθήκες του χερσαίου περιβάλλοντος. Επίδραση της θερμοκρασίας στις λειτουργίες του κυττάρου. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί παραγωγής και απώλειας μεταβολικής θερμότητας στα ζώα. Μηχανισμοί θερμορύθμισης σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Εργαστήρια:
Συγκριτική
1.Μελέτη της σχέσης του μυϊκού δυναμικού δράσης της καρδιάς του βατράχου και του ανάλογου ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Ηλεκτροκαρδιογράφημα του ανθρώπου.
2.Μελέτη της υπόφυσης. Ορμονική ρύθμιση του χρώματος στο βάτραχο.
3.Μηχανισμοί πέψης σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα.
4.Προσαρμογές των ψαριών στις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων

1.Χρέος αμμωνίας μετά από αναεροβίωση των μυδιών.
2.Ρύθμιση της οσμωτικής πίεσης στο εσωτερικό του σώματος υδρόβιων ασπόνδυλων.
3.Επίδραση της θερμοκρασίας στον καρδιακό ρυθμό και την κατανάλωση Ο2 ποικιλόθερμων ασπόνδυλων.

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παρουσίαση των διαλέξεων γίνεται σε Power point και το ηλεκτρονικό υλικό είναι διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Blackbord της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Επιπλέον, στο Blackboard έχουν αναρτηθεί απλοποιημένα επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της Συγκριτικής και Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας των Ζώων. Διατίθενται επιπλέον εργαστηριακά βοηθήματα όπως τα προγράμματα Neuron και Neurαlab, αναρτημένο στο Blackboard, για την καλύτερη εμπέδωση τοσο του εργαστηρίου οσο και του μαθηματος.
Ως βασικές εργαστηριακές υποδομές θεωρούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διατίθενται σε κάθε θέση εργασίας, ανά τρεις φοιτητές Κάθε θέση εργασίας διαθέτει τον πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις ανάγκες εξειδικευμένων ασκήσεων, έκτος τους υπολογιστές που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι.
Η επικοινωνία με τους φοιτητές, ανακοινώνεις για το μάθημα, και ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες γίνεται μέσω του Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 31
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο 70
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (100% του τελικού βαθμού). Εξέταση γίνεται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. Στην εξεταση περιλαμβάνονται θέματα από τις εργαστηριακές ασκήσεις σε ποσοστό 20%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (WILLMER STONE JOHNSTON) ΕΚΤΥΠΟΝ ΕΠΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
β1.1 Ηλεκτρονικό υλικό στο Blackboard
β1. 2. Σημειώσεις Συγκριτικής Φυσιολογίας (Γ. Θεοφιλίδης).
β1.3. Σημειώσεις Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων (Μ. Καλογιάννη, Α. Παπαδόπουλος και Β. Μιχαηλίδης)
β2. Χρήσιμες ιστοσελίδες
http://www.blackwellpublishing.com/matthews/animate.html
http://www.youtube.com/watch?v=kqZGzdl4A9U
-
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-06-2013

Θεωρία: 

3

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

6

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.