Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / BIOCHEMISTRY
Κωδικός Γ.02.07
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Γεώργιος Μόσιαλος
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001148

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 2 1 7

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004506
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις φυσικοχημείας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί: Κατάρτιση των φοιτητών σε βασικά θέματα δομής και λειτουργίας βιομορίων και αρχών του μεταβολισμού στους έμβιους οργανισμούς με αναφορά σε κλινικές εφαρμογές και την μοριακή βάση της εξελικτικής θεωρίας.
Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας χρήσης φασματοσκοπικών και βιοχημικών μεθόδων για την μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων πρωτεϊνών και της δράσης ενζύμων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΩΡΙΑ: Αμινοξέα: κατάταξη, οξεοβασικές ιδιότητες, φάσματα απορρόφησης, αντιδράσεις. Πρωτεΐνες: δομή, ιδιότητες, βιολογικός ρόλος. Ενζυμα ως βιολογικοί καταλύτες. Βιολογικές οξειδώσεις: μηχανισμός απώλειας ηλεκτρονίων, μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα και σε άλλα συστήματα, οξειδωτική φωσφορυλίωση, κύκλος Krebs, κύκλος γλυοξυλικού οξέος, αναπληρωματικές αντιδράσεις. Υδατάνθρακες και ο μεταβολισμός τους: βιολογικά σημαντικές υδατανθρακούχες ενώσεις, καταβολισμός και βιοσύνθεση υδατανθράκων. Λιποειδή και ο μεταβολισμός τους: βιολογικά σημαντικά λιποειδή, λιποπρωτεΐνες, καταβολισμός και βιοσύνθεση λιποειδών, κετονοσώματα. Μεταβολισμός αμινοξέων: καταβολισμός και βιοσύνθεση αμινοξέων, βιολογική καθήλωση του αζώτου, κύκλος ουρίας, βιολογικώς σημαντικά παράγωγα αμινοξέων. Δομή, βιοσύνθεση και καταβολισμός νουκλεοτιδίων. Ολοκλήρωση του μεταβολισμού.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Πρωτεΐνες-Απομόνωση και μελέτη ιδιοτήτων μυοσίνης, 2. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, 3. Οξειδοαναγωγικά ένζυμα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αξιοποίηση του Blacboard για την ανάρτηση πρόσθετου διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας κλπ. Η επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων γίνεται επίσης μέσω Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Σύνολο 51
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στη γραπτή εξέταση θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και σε γραπτή έκθεση για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ασκήσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Γεωργάτσου, Ι. Γ. 2005. Εισαγωγή στη Βιοχημεία. Εκδόσεις Γιαχούδη. Θεσσαλονίκη.
2. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer. 2005. Βιοχημεία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-10-2013

Θεωρία: 

3

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

6

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.