Μελέτες Ειδικών Περιπτώσεων

Oι παρουσιάσεις αυτές είναι εκπαιδευτικά παραδείγματα στα οποία η μεθοδολογία είναι ελεγμένη και διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα των αποτελεσμάτων (ειδικά στο υδατικό ισοζύγιο) εξαιτίας της έλλειψης χρονοσειρών, δεδομένων σε σχέση με τις παροχές, τα θρεπτικά κ.λπ.

Ειδική περίπτωση μελέτης της λεκάνης απορροής του Ποταμού Αλμωπαίου

Ειδική περίπτωση μελέτης: Αξιός Ποταμός

Ειδική περίπτωση μελέτης της λεκάνης Αλιάκμονα

Ειδική περίπτωση μελέτης: Λίμνη Βόλβη

Ειδική περίπτωση μελέτης: Ποταμός Μαυρονέρι

Ειδική Περίπτωση Μελέτης: Νέστος ποταμός

Ειδική περίπτωση μελέτης της λεκάνης απορροής της λίμνης Βόλβη - Ρήχειος Ποταμός

Ειδική περίπτωση μελέτης της λεκάνης απορροής της Λίμνης Καστοριάς

Ειδική περίπτωση μελέτης της λεκάνης απορροής της Βιστωνίδας

Ειδική περίπτωση μελέτης: ποταμός Ολύνθιος Χαλκιδικής

Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Σοφαδίτη (Ν. Καρδίτσας)

Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων στην Πιέρια λεκάνη απορροής

Περίπτωση Μελέτης Ρέματος Απολλωνίας

Οικολογική ποιότητα υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής: Περίπτωση ρεμάτων Μπογδάνα, Σχολαρίου, Λαγκαδικίων

 

copyright (c), 2010