ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
τηλ.: 2310-998270
fax.: 2310-998252
e-mail: info@bio.auth.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση
Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24 Θεσσαλονίκη

copyright (c), 2010