Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012


ΜΕΛΗ
Τμήμα Βιολογίας
1. Διαμαντόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής jdiamant@bio.auth.gr
2. Καλογιάννη-Δημητριάδη Μάρθα, Καθηγήτρια kaloyian@bio.auth.gr
3. Καππάς Ηλίας, Λέκτορας ikappas@bio.auth.gr
4. Λαναράς Θωμάς, Καθηγητής lanaras@bio.auth.gr
5. Μιχαηλίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής michaeli@bio.auth.gr
6. Μπόμπορη Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια bobori@bio.auth.gr
7. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής thanpap@bio.auth.gr
8. Σαββίδης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής sawidis@bio.auth.gr
9. Σιβροπούλου Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια asivropo@bio.auth.gr
10. Σκούρας Ζαχαρίας, Καθηγητής scouras@bio.auth.gr
11. Στάμου Γεώργιος, Καθηγητής gpstamou@bio.auth.gr
12. Χιντήρογλου Χαρίτων, Καθηγητής chintigl@bio.auth.gr


Τμήμα Γεωλογίας
1. Αλμπανάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής albanaki@geo.auth.gr
2. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα, Λέκτορας chanag@geo.auth.gr
3. Βαβελίδης Μιχαήλ, Καθηγητής vavelidi@geo.auth.gr
4. Βαργεμέζης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής varge@geo.auth.gr
5. Βουβαλίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής vouval@geo.auth.gr
6. Βουδούρης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής kvoudour@geo.auth.gr
7. Δημόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής gdimop@geo.auth.gr
8. Μαρίνος Βασίλειος, Λέκτορας marinosv@geo.auth.gr
9. Οικονομίδης Δημήτριος, Λέκτορας oikonomi@geo.auth.gr
10. Τολίκα Κωνσταντίνα, Λέκτορας diatol@geo.auth.gr
11. Τρανός Μάρκος, Επίκουρος Καθηγητής tranos@geo.auth.gr
12. Χρηστάρας Βασίλειος, Καθηγητής christar@geo.auth.gr


Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών
1. Αγγελίδης Δημοσθένης, Καθηγητής dangelid@civil.auth.gr
2. Βαφειάδης Μαργαρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής vmarios@civil.auth.gr
3. Δουδούμης Ιωάννης, Καθηγητής doud@civil.auth.gr
4. Θεοδοσίου Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής niktheod@civil.auth.gr
5. Καλφακάκου Γλυκερία, Καθηγήτρια riak@civil.auth.gr
6. Καραμπάς Θεοφάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής karambas@civil.auth.gr
7. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής kkats@civil.auth.gr
8. Μπαντής Σταύρος, Καθηγητής smpandis@civil.auth.gr
9. Νταρακάς Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής darakas@civil.auth.gr
10. Ξενίδης Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής xharis@civil.auth.gr
11. Πρίνος Παναγιώτης, Καθηγητής prinosp@civil.auth.gr
12. Στεφανίδου Μαρία, Λέκτορας stefan@civil.auth.gr
 

αρχή 

copyright (c), 2010