Πρόκήρυξη και αίτηση ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» 2014-2015.

Αναρτήθηκε 26/09/2014 09:00


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ‘Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής’ μέχρι και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου.

Αναρτήθηκε 03/10/2013 09:00Πρόκήρυξη και αίτηση ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» 2013-2014

Αναρτήθηκε 05-07-2013, 11:57:46 π.μ.


 

Πρόσκληση και αφίσα της ημερίδας "Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής" την Τετάρτη 10/10/2012 στο αμφιθέατρο Μετεωροσκοπείου Α.Π.Θ.


 

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (εαρινό εξάμηνο), η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.).
Το Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής». (προκήρυξη)
 


Παρακαλούμε πολύ όλους τους αποφοίτους του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. σε μεταπτυχιακό επίπεδο να συμπληρώσουν το δελτίο καταγραφής στην ιστοσελίδα και να συμμετέχουν στα δρώμενα του Τμήματος τα οποία και θα ανακοινώνονται σε αυτή: postgrads.bio.auth.gr

copyright (c), 2010