Σεμινάρια - Συνέδρια - Συμπόσια
Πρόσκληση Ημερίδας
Δελτίο Τύπου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Ημερίδα 10/12/07

Ημερίδα 14/01/09
Φωτογραφία 1 / 14.01.09
Φωτογραφία 2 / 14.01.09

Ημερίδα 20/10/10
Φωτογραφία 1 / 20/10/10
Φωτογραφία 2 / 20/10/10

Ημερίδα 2/11/11

 

copyright (c), 2010