ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Αλμπανάκης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
e-mail: albanaki@geo.auth.gr

Βαβελίδης Μιχαήλ
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
e-mail: vavelidi@geo.auth.gr

Βουδούρης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Τμήματος Γεωλογίας
e-mail: kvoudour@geo.auth.gr

Λαζαρίδου Μαρία
Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας
e-mail: mlazarid@bio.auth.gr

Μιχαλούδη Ευαγγελία
Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας
e-mail: tholi@bio.auth.gr

Μουστάκα Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας
e-mail: mmustaka@bio.auth.gr

Βαφειάδης Μαργαρίτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
e-mail: vmarios@civil.auth.gr

Θεοδοσίου Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
e-mail: niktheod@civil.auth.gr

Στεφανίδου Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
e-mail: Stefan@civil.auth.gr

copyright (c), 2011