Τι νέο υπάρχει?       English version

Αντώνιος Μαζαρης

Αντώνιος Μαζαρης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Οικολογική μοντελοποίηση. Διατήρηση βιοποικιλότητας. Επίπτωσης κλιματικής αλλαγής και αλλαγών χρήσεων γης στην κατάμονη και δυναμική των πληθυσμών. Μεταβολές και πρότυπα βιοποικιλότητας σε χωρικές και χρονικές κλίμακες. Προστατευόμενες περιοχές.

 

 

Σύντομο βιογραφικό: 

FOR INFO ON OUR RESEARCH & PROJECTS YOU COULD VISIT: http://mazaris.net/

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.