Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Course

METEOROLOGY - CLIMATOLOGY

Course Information

Title ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / METEOROLOGY - CLIMATOLOGY
Code EC.ENB.5.13
Faculty Sciences
School Biology
Cycle / Level 1st / Undergraduate
Teaching Period Winter
Coordinator Haralambos Feidas
Common No
Status Active
Course ID 40001666

Programme of Study: UPS of School of Biology (2010-today)

Orientation Attendance Type Semester Year ECTS
Molecular Biology, Genetics and Biotechnology Elective Courses 5 3 1
Environmantal Biology Elective Courses 5 3 1
General Biology - Education Elective Courses belonging to the selected specialization 5 3 1

Class Information

Academic Year 2016 – 2017
Class Period Winter
Faculty Instructors
Weekly Hours 1
Class ID
600039365
Type of the Course
 • Scientific Area
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Subject Matter Objectives:
1. Understand basic characteristics of the atmosphere, its structure, and its dynamics.
2. Understand the role of the earth’s surface and oceans in forcing and regulating atmospheric processes.
3. Be able to explain meteorological phenomena at various scales in terms of basic physical and dynamic processes, including radiative forcing, thermodynamics, microphysics, and dynamics.
4. Know the design and use of meteorological instruments, and techniques for collecting and interpreting the data.
5. Be able to handle, analyze and interpret meteorological and climatological data.
6. Be able to explain current climate in terms of basic physical and dynamical processes, and explain the mechanisms responsible for climate change.
7. Communicate an understanding of weather and climate orally and graphically.
Skills Objectives:
1. Develop their understanding of atmospheric processes through an examination of processes operating within the real world
2. Awareness of the connections of meteorology and climatology within the environmental sciences and/or the social sciences, and to demonstrate meteorology’s importance within these endeavors
3. To introduce students to new skills involved in meteorological research
4. Be able to explain ideas and results through written, graphical and oral of communication.
5. Qualified for admission into graduate programs in meteorology, climatology and atmospheric science.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work in an interdisciplinary team
 • Respect natural environment
Course Content (Syllabus)
Study of the weather and climate. Understanding of the atmospheric processes. Description and study of the physical elements (solar and terrestrial radiance, atmospheric pressure, temperature, precipitation, wind etc) and the physical processes (atmospheric and oceanic circulation) that determine the weather and climate of a region. Understanding of their interaction with the other elements of the physical environment such as the biosphere. Description and understanding of the climate distribution on the earth.
Keywords
meteorology, climatology, weather, climate, atmosphere
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
1. All class material is available in electronic form to all students
2. The blackboard platform is used to communicate with the students
Course Organization
Activities WorkloadTotal hours of student effort for the semester. Includes lectures, labs, field etc. ECTSThe credit units (ECTS) of the respective teaching activity. Each unit correponds to X hours of student workload. IndividualFor the learning activity cooperation between students is not requisite TeamworkFor the learning activity the students cooperate in teams ErasmusThe learning activity is available to students of exchange programmes
Lectures 30
Total 30
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (FormativeFormative assessment is a range of formal and informal assessment procedures employed by teachers during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student attainment., SummativeSummative assessment refers to the assessment of the learning and summarizes the development of learners at a particular time.)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Μαθήματα γενικής κλιματολογίας με στοιχεία βιοκλιματολογίας. Χ. Μπαλαφούτης, Π. Μαχαίρας, Εκδόσεις Γιαχούδη, 1985, Θεσσαλονίκη.
2. Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας, Α. Φλόκας, Εκδόσεις Ζήτη, 1994, Θεσσαλονίκη
Last Update
02-06-2014

Θεωρία: 

1

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

1

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.