Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Antonios Mazaris

Antonios Mazaris's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ecological modeling.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ecological models. Conservation biology, systematic conservation planning, landscape ecology, efficiency of protected areas, climatic niche models, climate change biology.

 

  

Σύντομο βιογραφικό: 

FOR INFO ON OUR RESEARCH & PROJECTS YOU COULD VISIT: http://mazaris.net/

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.