Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Διαδικασία ολοκλήρωσης - Οδηγίες για τη συγγραφή της εργασίας Πρακτικής Άσκησης

Για τη συγγραφή της εργασίας της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Για το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά Times New Roman (για επικεφαλίδες 14, για κείμενο 12) και διάστημα 1,5.

2. Οι διαστάσεις του κειμένου θα πρέπει να είναι 14,5 x 24 cm.

3. Εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έγχρωμες φωτογραφίες.

4. Στα δύο εξώφυλλα θα πρέπει να υπάρχει το σήμα του ΕΣΠΑ, εφόσον η Πρακτική πραγματοποιήθηκε μέσω ΕΣΠΑ. Για Πρακτικές ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ (χρηματοδοτούμενες ή μη) δεν ισχύει το παραπάνω.

5. Η διάταξη του κειμένου θα πρέπει να έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βλέπε  “Πρότυπο εξώφυλλο – ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΕΣΠΑ” ή «Πρότυπο εξώφυλλο – ΕΛΛΗΝΙΚΑ-εκτός ΕΣΠΑ»  (ο αριθμός στις παρενθέσεις δείχνει το μέγεθος της γραμματοσειράς).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Βλέπε  «Πρότυπο εξώφυλλο - ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΣΠΑ» ή «Πρότυπο εξώφυλλο - ΑΓΓΛΙΚΑ εκτός ΕΣΠΑ»  (ο αριθμός στις παρενθέσεις δείχνει το μέγεθος της γραμματοσειράς).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύντομη περιγραφή του φορέα και των δραστηριοτήτων του-Σύντομη περιγραφή της δικής σας απασχόλησης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εφόσον υπάρχουν

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εφόσον υπάρχουν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Για την παρουσίαση της εργασίας της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1.  Στην πρώτη διαφάνεια  της παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να υπάρχει το σήμα του ΕΣΠΑ, εφόσον η Πρακτική πραγματοποιήθηκε μέσω ΕΣΠΑ. Για Πρακτικές ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ (χρηματοδοτούμενες ή μη) δεν ισχύει το παραπάνω.

2. Η δομή της παρουσίασης θα πρέπει να ακολουθεί τη δομή του κειμένου:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύντομη περιγραφή του φορέα και των δραστηριοτήτων του-Σύντομη περιγραφή της δικής σας απασχόλησης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εφόσον υπάρχουν

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εφόσον υπάρχουν

3. Η διάρκεια της παρουσίασης θα πρέπει να είναι περίπου 15 λεπτά.

4. Όταν είστε έτοιμοι, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον Επόπτη καθηγητή να ορίσετε τόπο, ημερομηνία και ώρα παρουσίασης και να τα δηλώσετε στο σύνδεσμο Δημιουργία ανακοίνωση; παρουσίασης Πρακτικής Άσκησης

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.