Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Δημιουργία ανακοίνωσης παρουσίασης της πρακτικής άσκησης

Δημιουργία ανακοίνωσης παρουσίασης της πρακτικής άσκησης

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας ανακοίνωσης της παρουσίασης της πρακτικής άσκησης θα πρέπει απαραίτητα:

1) Να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική σας άσκηση στο φορέα που επιλέξατε.
2) Να έχετε ολοκληρώσει τη γραπτή εργασία, που αφορά στην πρακτική άσκηση, και αυτή να έχει παραδοθεί εγκαίρως στον αντίστοιχο επόπτη καθηγητή, ο οποίος συναινεί για την παρουσίαση.
3) Να έχετε συνεννοηθεί με τον επόπτη καθηγητή και με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για τη διαθεσιμότητα της ημερομηνίας της προφορικής παρουσίασης.

Δηλώστε κατά προτίμηση το ιδρυματικό σας email, π.χ. somebody@bio.auth.gr
Ο αριθμός ειδικού μητρώου που σας έχει δοθεί από το τμήμα
Ημερομηνία και ώρα προφορικής παρουσίασης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε συνεννοηθεί με τον επόπτη καθηγητή και με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την ημερομηνία και την κράτηση της αίθουσας της προφορικής παρουσίασης.
Στη μορφή 24 ωρών, π.χ. 10.00 ή 10.30 ή 13.30

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.