Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Document

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα (παρουσίαση διδακτορικής διατριβής, διορθώσεις στο τελικό κείμενο) και εφόσον έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης του υποψήφιου διδάκτορα, υπογεγραμμένο από την επταμελή εξεταστική επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει:

1. Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και να ακολουθήσει τις οδηγίες για την κατάθεση Διδακτορικών Διατριβών. Προσοχή το «Έγγραφο παράδοσης Διδακτορικής Διατριβής» απαιτεί υπογραφή από τη Γραμματεία του Τμήματος. Κατόπιν να προμηθευτεί από την Κεντρική Βιβλιοθήκη βεβαίωση για την κατάθεση της διδακτορικής του διατριβής.

2. Να επισκεφτεί τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για να καταθέσει ένα εκτυπωμένο αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής του καθώς και ένα CD με το pdf αρχείο και να προμηθευτεί μία βεβαίωση για την κατάθεση αυτής καθώς και μία βεβαίωση ότι δεν έχει καμία εκκρεμότητα με το Σύστημα των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.

3. Να προσέλθει στη Γραμματεία του Τμήματος για να δημιουργηθεί η εγγραφή της διδακτορικής διατριβής στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

4. Για την έκδοση πιστοποιητικών, αντίγραφου διδακτορικού ή μεμβράνης να καταθέσει το αντίστοιχο παράβολο στον τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς με ΙΒΑΝ GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361 (6€ πιστοποιητικό σπουδών, 13€ αντίγραφο διδακτορικού, 32€ μεμβράνη) συμπληρώνοντας το Ονοματεπώνυμο, Τμήμα και αντικείμενο αιτήματος. 

5. Να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματοςτις βεβαιώσεις (2) από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν χρωστάει βιβλία, το βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που υπάρχει), το πάσο και τις αποδείξεις από τα παράβολα και να συμπληρώσει την αίτηση.

Η παραλαβή του αντιγράφου διδακτορικού γίνεται μετά την αναγόρευση σε διδάκτορα από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.