Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Christina Kottaridi

Christina Kottaridi's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Μικροβιολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Μελέτη του επιγενώματος των μικροοργανισμών. Διερεύνηση των επιπέδων μεθυλίωσης του γονιδιώματός τους. Μελέτη της αλληλεπίδρασης ιών με τα κύτταρα-ξενιστές, μέσω της αναζήτησης των πιθανών διαταραχών στην έκφραση μικρών μη-κωδικών μορίων RNA. Γονιδιωματική ανάλυση μικροοργανισμών, μικροβιακή εξέλιξη.

1996 Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2000 ΜΔΕ "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική ", τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

2007 Διδαδκτορική Διατριβή με θέμα "Μοριακή Ταυτοποίηση και Διερεύνηση της Εξέλιξης των ECHO ιών", τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2016 ΜΔΕ "Δημόσια Υγεία με κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα", Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.