Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

 's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Κυτταρολογία και Ανατομία Φυτών

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Μικροσκοπική διερεύνηση της οργάνωσης και της δυναμικής του κυτταροσκελετού των αγγειοσπέρμων. Ρύθμιση της λειτουργίας πρωτεϊνών που συνδέονται με τους μικροσωληνίσκους μέσω πρωτεϊνικών κινασών που επάγονται από μιτογόνα (ΜΑΡΚ) κατά τη βλαστητική ανάπτυξη και σε απόκριση του φυτού στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ρόλος της συμμετρίας της κυτταρικής διαίρεσης στη δημιουργία ιστολογικών προτύπων της ρίζας και του φύλλου καθώς και στην πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη. Ρόλος του κυτταροσκελετού και των ΜΑΡΚ στην ανάπτυξη μηχανισμών έμφυτης ανοσίας (innate immunity) στα φυτά. Μέθοδοι μικροσκοπίας υπερδιακριτικότητας (SIM, PALM/STORM, STED). Ποσοτική ανάλυση εικόνας στη μικροσκοπία φθορισμού (Image J, Fiji, FRAP, colocalization analysis, single particle tracking κλπ).

1993-1998 Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2000-2006 Διδακτορικό δίπλωμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2007-2009 Μεταδιδακτορικός υπότροφος Alexander von Humboldt Foundation,. Πανεπιστήμιο Βόννης, Γερμανία
 

Σύντομο βιογραφικό: 

1998 Πτυχιούχος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα 2006 Διδάκτορας Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα 2007-2009 Μεταδιδακτορικός υπότροφος Alexander von Humboldt Foundation, Πανεπιστήμιο Βόννης, Γερμανία 2010-2011 Ελεύθερος Επαγγελματίας 2012-2013 Μεταδιδακτορικός συνεργάτης, Center of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Πανεπιστήμιο Palacky, Olomouc, Τσεχία 2014-2017 Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία (tenure track), Center of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Πανεπιστήμιο Palacky, Olomouc, Τσεχία 2018-2021 Αναπληρωτής Καθηγητής (Docent) κατόπιν υποβολής διατριβής επί υφηγεσία (Habilitation Thesis), Center of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Πανεπιστήμιο Palacky, Olomouc, Τσεχία 2021 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.