Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Konstantinos Chatzistergos

Konstantinos Chatzistergos's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Βιολογία Ανάπτυξης- Developmental Biology

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Μελέτη μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών βιολογίας ανάπτυξης της καρδιάς και θεραπευτικές εφαρμογές τους στην αναγεννητική ιατρική των καρδιακών παθήσεων. Μηχανισμοί ανάπτυξης καρδιακού μεσοδέρματος και νευρικής ακρολοφίας, χρησιμοποιώντας κυρίως ανθρώπινα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (embryonic and induced pluripotent stem cells) και το ποντίκι ως πειραματικά μοντέλα.

Προπτυχιακές Σπουδές

2001 ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ/ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελλάδα

2008 Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρική Σχολή ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελλάδα

Μετεκπαίδευση

01/03/2007-29/09/2009- Μεταδιδακτορική έρευνα- Πανεπιστήμιο Μαιάμι- ΗΠΑ

18/04/2011-10/12/2017- Μεταδιδακτορική έρευνα- Πανεπιστήμιο Μαιάμι- ΗΠΑ

Σύντομο βιογραφικό: 

Έως σήμερα, το ερευνητικό μου έργο είναι δημοσιευμένο σε 42 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το European Heart Journal [Impact factor (IF)= 24.889], Circulation (IF= 23.054), Journal of the American College of Cardiology (IF=18.639), Circulation Research (IF=15.862), Science Advances (IF=12.804) και Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Stets of America (IF= 9.580). Οι αναφορές στις δημοσιευμένες εργασίες μου υπολογίζονται >2,473 στο Scopus και >3,341 στο Google Scholar. Ο δείκτης απήχησης h-index του ερευνητικού μου έργου υπολογίζεται 21 στο Scopus και 22 στο Google Scholar. Google Scholar: scholar.google.com/citations?user=3mNXhHkAAAAJ&hl=en NCBI: www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/konstantinos.chatzistergos.2/bibliography/public/

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.