Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Alexandra Staikou

Alexandra Staikou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

General Zoology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Biology and ecophysiology of terrestrial gastropods. Sexual selection in simultaneous hermaphroditic terrestrial gastropods with emphasis on mating behavior and sperm competition. Growth and metabolism of marine bivalves. Snail farming.

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.