Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Alexandros Triantafyllidis

Alexandros Triantafyllidis's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Animal population genetics.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Evolutionary history of Greek animal species using genomic analyses. Linking genetic diversity with conservation practices. Genetic identification (traceability) of species, individuals and products with emphasis on fish, dairy, cattle and swine species.

  

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.