Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Chariton Chintiroglou

Chariton Chintiroglou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Marine biology

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Biodiversity emphasizing on spatiotemporal distribution. Marine biology and ecology emphasizing on structure and function of benthic communities. Ethology with emphasis on anti-predator behaviour of animals.

  

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.