Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Chrysoula Pyrini

Chrysoula Pyrini's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Biology – Systematic Botany – Vegetation.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Flora and Vegetation classification, plant community ecology, dynamics and management of aquatic and terrestrial natural ecosystems, nature conservation and ecological restoration, including mapping and monitoring of EU habitat types.

    

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.