Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Dimitrios Kontoyiannis

Dimitrios Kontoyiannis's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Cell biology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Molecular biology. Biotechnology. Post-transcriptional mechanisms of RNA regulation in homeostasis, immunopathology and inflammatory degeneration of tissues. Analysis of RNA-binding proteins using transgenic systems of tissue-specific modification.

    

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.