Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Efthymia Antonopoulou

Efthymia Antonopoulou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Animal physiology with emphasis on fishes.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Reproductive biology and reproductive physiology, nutrition and nutrition physiology, ecophysiology with emphasis on xenobiotic compounds, stress physiology and welfare, functional genomics, intestinal microbial communities of aquatic organisms, molecular endocrinology.

     

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.