Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Elena Drosopoulou

Elena Drosopoulou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Molecular biology – Animal cytogenetics.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Comparative genomics. Mitogenome analysis. Heat-shock genes. Genotoxic and anti-genotoxic potential of natural products. Disease related polymorphisms.

          

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.