Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Eleni Voultsiadou

Eleni Voultsiadou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Marine biology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Marine biodiversity. Systematics and zoogeography of marine invertebrates. Structure and distribution of benthic communities. Ecosystem engineering in marine ecosystems. Symbiotic relationships. Protection and management of commercial marine invertebrates. History of biology. Paleoethnozoology.

                  

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.