Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Emmanuel Panteris

Emmanuel Panteris's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Molecular Plant Cell Biology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Cytoskeleton (microtubules, F-actin), MAPs and ABPs, tubulin post-translational modifications, cell division, cell polarity and motility, MTOCs and γ-tubulin, microtubules and cell wall, cytoskeleton and cell morphogenesis.

      

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.