Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Eleni Vasara

Eleni Vasara's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Biology – Zoology – Ecophysiology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Human health indicators and nutrition status. Dietary intake and nutrient metabolism. Dietary habits related to public health.

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.