Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Georgios Mosialos

Georgios  Mosialos 's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Molecular biology – Biochemistry – Biotechnology. Characterization of molecular mechanisms of Epstein-Barr virus-induced oncogenesis. Signal transduction mechanisms by TNF-receptor family members. The role of transcription factor NF-kappaB in physiological and pathological conditions.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

1. Molecular mechanisms of oncogenesis by Epstein-Barr virus 2. Mechanisms of regulation of the transcription factor NF-κB

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.