Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Ilias Kappas

Ilias Kappas's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Molecular phylogeny and bioinformatics.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Phylogenetics, comparative genomics, phylogenomics, evolutionary bioinformatics, databases. Molecular systematics of aquatic organisms, genetic structure and phylogeography. Evolutionary patterns and mechanisms at the molecular level. Halophilic organisms, extremophiles.

   

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.