Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Athanasios Kallimanis

Athanasios Kallimanis's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ecology and Conservation Biology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ecology, biodiversity patterns and drivers (e.g. climate, land use), landscape ecology, protected areas, Natura 2000, network of biotic interactions, analyzing ecological data, ecological system modeling.

    

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.