Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Martha Kalogianni-Dimitriadi

Martha Kalogianni-Dimitriadi's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Physiology of animal cells and organisms.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Biomonitoring, nanotoxicity, toxicity of biomaterials. Physiological responses to environmental factors in marine and terrestrial invertebrates and in animal cell lines. Cell signaling, oxidative stress, gene expression, biomarkers. Cellular differentiation.

   

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.