Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Rengina Karousou

Rengina Karousou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Vascular plant Systematics and Geobotany.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Taxonomy and phytogeography. Floristic studies. Aromatic plants and essential oil variation. Ethnobotany. Annotation, organization and digitization of botanical collections.

      

Σύντομο βιογραφικό: 

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.