Τι νέο υπάρχει?       English version

The english version of the website of the School of Biology is under development

Konstantinos Stergiou

Konstantinos Stergiou's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ichthyology – Fisheries biology.

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Biology, ecology and dynamics of fishes, marine fisheries and stock management. Mathematical models for predicting fisheries production. Fishing gear selectivity.

   

Σύντομο βιογραφικό: 

Newsletter

Contact

Administration Office PC 54124 Thessaloniki

Connect

School of Biology in social networks.
Follow us or connect with us.